Uudet yksityisviestit-
Please or Register to create posts and topics.

Orgasmin voimakkuus

Kuinka paljon orgasmin voimakkuus vaihtelee, onko sillä säännönmukaisuutta.
Runkkauskertojen ja/tai seksin vaikutus jo orgasmien tiheys ja kuinka kiihoittunut tuolloin olet.

Itselläni noilla on erittäin suuri merkitys, ja se vaikuttaa myös orgasmin antamaan tyydytykseen erittäin paljon.
Orgasmin voimakkuus näkyy ja tuntuu myös sperman määrässä, eli siemensyöksy on tuolloin raju ja pitkähkö.

Oikein äärimmillään oleva orgasmi aiheuttaa automaattisen pidätysreaktion, kuin ulos olisi tulossa jotain liikaa tai kaikki ja se on se mitä
olen yrittänyt ottaa haltuun, ei mitään pidättämistä ja nähdä sen rajan taa.

Seksin aikana, jos olen jaksanut panna parastani pitkään ja säilyttänyt loppuun asti kivikovan erektion ja lopussa työnnyn
pohjakosketukseen orgasmin tullessä, todennäköisyys maksimaalisen orgasmiin on tuolloin suurin, kaikkialla kipristelee ja räjähtää.

Orgasmien voimakkuus vaihtelee kyllä paljon. Harvoin on sellaista laimeaa laukeamista mutta joskus. Välillä tulee todella voimakkaana, sen jälkeen pitkään hymy naamalla, kun niin euforinen ja ihana olo.

Itsellä pienikin vaihtelu vaikuttaa orgasmin laatuun. Palasin ajassa taaksepäin ja runkkasin ajatuksille joille tulin joskus teininä, ja lopuksi kun annoin tulla, tuntui kuin tähtisateelta!

Itse olen huomannut voimakkaimpien orgasmien tulevan niin, että runkkauksen lopussa yrittääkin estää laukeamista viimeiseen asti. Kun hitaasti lähestyy rajaa ja lopulta hermosto ottaa itse vallan, peniksestä tuleva stimulaatio vie melkeinpä väkisin huipennukseen, silloin sukeltaa. Varsinkin ensimmäisissä fantasioissa aina kuvittelin, että minua nöyryytetään ja yritetään pakottaa samalla antautumaan vielä orgasmiin. Sitten muka vastustelin mutta aloin pakosta tehdä hieman yhteistyötä. Sitten lopussa muka en halunnut tulla mutta on pakko.

Omalla kohdalla voin todeta että orgasmin voimakkuus vaihtelee paljon. Runkkaus-/ naintimäärien määrä/ tiheys ei minulla vaikuta kovinkaan paljon orgasmin voimakkuuteen.

Joskus vaan orkut ovat heikompia tai voimakkaampia, syytä useinkaan tietämättä

Runkkaussessioissa harrastan paljon orgasmeja ilman ejakulointia eli niin sanottuja kuivia orgasmeja. Ja koska niitä pystyy saamaan silloin peräkkäin useampia niin orgasmin voima on aina suurempi mitä useammin sen saa saman session aikana. Eli täällä tapaa pystyy vähän säätelemään orkkujen voimakkuuta, tai tietää mitä saa.

Sellaisen olen myös havainnut, että saadessaan mahdollisimman pian toisen orgasmi aiemman perään, tuntuu toinen erinomaiselta! Olenkin nyt runkannut useamman kerran kahdesti peräkkäin. Varsinkin aamulla tykkään runkata näin, orgasmista saa itsevarmuutta ja rentoutusta päivään.

Aina ei jaksa kahdesti peräkkäin, laukeaminen on kuitenkin hyvin voimakas kokemus.

Orgasmin voimakkuus vaihtelee todella paljon.
Joskus orgasmi on työvoitto, ei ole vire kohdallaan.
Runkkaamisella pitää houkutella ja viritellä tilanne kasaan. Erektio tulee ja menee vire helposti hiipuu.
Lopulta työllä houkuteltu orgasmi tulee kyrpä puolikovana ja sperma lähes valutellen.

Kun tähdet ja planeetat on kohdallaan niin jo pelkät ajaukset saa touhutipat valumaan pöksyihin jo ennakkoon.
Kyrpä värähtelee kivikovana, touhutippoja valuu ja liukastaa kaiken, mitä sitten teenkin.
Tuollon voi välillä tehdä aivan mitä vaan ja kulli värähtelee vain ja odottelee jotain aktiviteettia.
Jos tauko venähtää pidemmäksi, niin kulli jää puolikovaksi odottelemaan.
Tuolloin voi käydä aivan orgasmin rajalla monta kertaa ja kulli kovettuu nopeasti seuraavaan erään.
Joskus monen erän koitos on niin hekumoiva, ettei tarvitse enää koskea, kivikova erektio ei taltu, kyrpä vain värähtelee.
Lopulta alkaa valtaisa kouristeleva kiherlmöinti, kiveksiä kiristää, kaikki lihakset supistelee ja lopulta repeää.
Kuumaa spermaa ryöppyää ja lentää useina aaltoina, ilman täyttää paksu sperman tuoksu.
Tuolloin spermaa on yleensä kourassa, reisillä ja lattialla.

Selkeä mitattava ero noissa voimakkuuksissa on pituus ja määrä.
Kevyt orgasmi noin 3 ryöppyä ja 3-5 ml.
Kovassa orgasmissa tulee noin 10 ryöppyä tai aaltoa ja sperman määrä hipoo 12-15 ml.
Merkittävintä on se että tuo ensimmäinen kevyt orgasmi on kovan työn takana ja se on siinä sitten.
Kovan kiiohkon orgasmi on monesti vaatinut vielä toisen kierroksen perään ja uuden orgasmin ja koko setti on ollut täyttä nautintoa.
Yksi havainto myös, että tuota touhutippaa eli precummia saattaa rajun orgasmin kierroksella ryöpsahdellä useita kertoja.

Ei tullut vielä 😉

English

The intensity of the orgasm varies a lot.
Sometimes an orgasm is a work win, the mood is not right.
By jerking off, you have to attract and stir up the situation. Erection comes and goes, the vigor fades easily.
In the end, the orgasm induced by work comes as the cock is semi-hard and the sperm is almost dripping.

When the stars and planets are in the right place, just thinking about it will make the drops of energy run down your cheeks in advance.
The dick vibrates like a rock, drops of sweat fall and slip everything I do.
Sometimes you can do absolutely anything with Tuollo and the cock just vibrates and waits for some activity.
If the break lasts longer, the cock will be left half-hard waiting.
At that time, you can go right on the edge of orgasm many times and the cock hardens quickly for the next batch.
Sometimes the climax of many episodes is so overwhelming that you don’t need to touch anymore, the rock-hard erection doesn’t end, the cock just vibrates.
Finally, a huge convulsive writhing begins, the testicles tighten, all the muscles contract and finally tear.
Hot sperm rushes and flies in several waves, the air is filled with the thick smell of sperm.
At that time, sperm is usually in the groin, on the thighs and on the floor.

The clear measurable difference in those intensities is length and amount.
Light orgasm about 3 rushes and 3-5 ml.
In a strong orgasm, there are about 10 spurts or waves and the amount of sperm drops to 12-15 ml.
The most important thing is that that first light orgasm is behind the hard work and that’s it.
The orgasm of the hard kiiohko has often required another round and a new orgasm, and the whole set has been full of pleasure.
One observation is also that the precum, or precum, may rush out several times during the round of a violent orgasm.

It hasn’t come yet 😉

Deutsch

Die Intensität des Orgasmus variiert stark.
Manchmal ist ein Orgasmus ein Arbeitssieg, die Stimmung stimmt nicht.
Durch das Wichsen muss man anziehen und die Situation aufheizen. Die Erektion kommt und geht, die Kraft lässt leicht nach.
Am Ende kommt es zum arbeitsbedingten Orgasmus, da der Schwanz halbhart ist und das Sperma fast tropft.

Wenn die Sterne und Planeten am richtigen Ort sind, werden einem schon beim Gedanken daran Energietropfen über die Wangen laufen.
Der Schwanz vibriert wie ein Stein, Schweißtropfen fallen und gleiten bei allem, was ich tue.
Manchmal kann man mit Tuollo absolut alles machen und der Schwanz vibriert einfach und wartet auf etwas Aktivität.
Dauert die Pause länger, bleibt der Schwanz halbhart zurück.
Zu diesem Zeitpunkt können Sie viele Male direkt am Rande des Orgasmus stehen und der Schwanz wird schnell hart für die nächste Runde.
Manchmal ist der Höhepunkt vieler Episoden so überwältigend, dass man ihn nicht mehr berühren muss, die steinharte Erektion hört nicht auf, der Schwanz vibriert nur.
Schließlich beginnt ein gewaltiges krampfhaftes Zucken, die Hoden spannen sich, alle Muskeln ziehen sich zusammen und reißen schließlich.
Heißes Sperma strömt und fliegt in mehreren Wellen, die Luft ist erfüllt vom dicken Geruch von Sperma.
Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die Spermien meist in der Leiste, an den Oberschenkeln und auf dem Boden.

Der deutlich messbare Unterschied dieser Intensitäten ist Länge und Menge.
Leichter Orgasmus, ca. 3 Stöße und 3-5 ml.
Bei einem starken Orgasmus kommt es zu etwa 10 Schüben oder Wellen und die Spermienmenge sinkt auf 12-15 ml.
Das Wichtigste ist, dass dieser erste leichte Orgasmus hinter der harten Arbeit steckt und das war’s.
Der Orgasmus des harten Kiiohko erforderte oft eine weitere Runde und einen neuen Orgasmus, und das ganze Set war voller Vergnügen.
Eine Beobachtung ist auch, dass das Precum oder Precum während eines heftigen Orgasmus mehrmals herausströmen kann.

Es ist noch nicht gekommen 😉

Quote from 😉 Dick Balls & Toys 😋 on 5.7.2023, 23:25

Orgasmin voimakkuus vaihtelee todella paljon.
Joskus orgasmi on työvoitto, ei ole vire kohdallaan.
Runkkaamisella pitää houkutella ja viritellä tilanne kasaan. Erektio tulee ja menee vire helposti hiipuu.
Lopulta työllä houkuteltu orgasmi tulee kyrpä puolikovana ja sperma lähes valutellen.

Kun tähdet ja planeetat on kohdallaan niin jo pelkät ajaukset saa touhutipat valumaan pöksyihin jo ennakkoon.
Kyrpä värähtelee kivikovana, touhutippoja valuu ja liukastaa kaiken, mitä sitten teenkin.
Tuollon voi välillä tehdä aivan mitä vaan ja kulli värähtelee vain ja odottelee jotain aktiviteettia.
Jos tauko venähtää pidemmäksi, niin kulli jää puolikovaksi odottelemaan.
Tuolloin voi käydä aivan orgasmin rajalla monta kertaa ja kulli kovettuu nopeasti seuraavaan erään.
Joskus monen erän koitos on niin hekumoiva, ettei tarvitse enää koskea, kivikova erektio ei taltu, kyrpä vain värähtelee.
Lopulta alkaa valtaisa kouristeleva kiherlmöinti, kiveksiä kiristää, kaikki lihakset supistelee ja lopulta repeää.
Kuumaa spermaa ryöppyää ja lentää useina aaltoina, ilman täyttää paksu sperman tuoksu.
Tuolloin spermaa on yleensä kourassa, reisillä ja lattialla.

Selkeä mitattava ero noissa voimakkuuksissa on pituus ja määrä.
Kevyt orgasmi noin 3 ryöppyä ja 3-5 ml.
Kovassa orgasmissa tulee noin 10 ryöppyä tai aaltoa ja sperman määrä hipoo 12-15 ml.
Merkittävintä on se että tuo ensimmäinen kevyt orgasmi on kovan työn takana ja se on siinä sitten.
Kovan kiiohkon orgasmi on monesti vaatinut vielä toisen kierroksen perään ja uuden orgasmin ja koko setti on ollut täyttä nautintoa.
Yksi havainto myös, että tuota touhutippaa eli precummia saattaa rajun orgasmin kierroksella ryöpsahdellä useita kertoja.

Ei tullut vielä 😉

English

The intensity of the orgasm varies a lot.
Sometimes an orgasm is a work win, the mood is not right.
By jerking off, you have to attract and stir up the situation. Erection comes and goes, the vigor fades easily.
In the end, the orgasm induced by work comes as the cock is semi-hard and the sperm is almost dripping.

When the stars and planets are in the right place, just thinking about it will make the drops of energy run down your cheeks in advance.
The dick vibrates like a rock, drops of sweat fall and slip everything I do.
Sometimes you can do absolutely anything with Tuollo and the cock just vibrates and waits for some activity.
If the break lasts longer, the cock will be left half-hard waiting.
At that time, you can go right on the edge of orgasm many times and the cock hardens quickly for the next batch.
Sometimes the climax of many episodes is so overwhelming that you don’t need to touch anymore, the rock-hard erection doesn’t end, the cock just vibrates.
Finally, a huge convulsive writhing begins, the testicles tighten, all the muscles contract and finally tear.
Hot sperm rushes and flies in several waves, the air is filled with the thick smell of sperm.
At that time, sperm is usually in the groin, on the thighs and on the floor.

The clear measurable difference in those intensities is length and amount.
Light orgasm about 3 rushes and 3-5 ml.
In a strong orgasm, there are about 10 spurts or waves and the amount of sperm drops to 12-15 ml.
The most important thing is that that first light orgasm is behind the hard work and that’s it.
The orgasm of the hard kiiohko has often required another round and a new orgasm, and the whole set has been full of pleasure.
One observation is also that the precum, or precum, may rush out several times during the round of a violent orgasm.

It hasn’t come yet 😉

Deutsch

Die Intensität des Orgasmus variiert stark.
Manchmal ist ein Orgasmus ein Arbeitssieg, die Stimmung stimmt nicht.
Durch das Wichsen muss man anziehen und die Situation aufheizen. Die Erektion kommt und geht, die Kraft lässt leicht nach.
Am Ende kommt es zum arbeitsbedingten Orgasmus, da der Schwanz halbhart ist und das Sperma fast tropft.

Wenn die Sterne und Planeten am richtigen Ort sind, werden einem schon beim Gedanken daran Energietropfen über die Wangen laufen.
Der Schwanz vibriert wie ein Stein, Schweißtropfen fallen und gleiten bei allem, was ich tue.
Manchmal kann man mit Tuollo absolut alles machen und der Schwanz vibriert einfach und wartet auf etwas Aktivität.
Dauert die Pause länger, bleibt der Schwanz halbhart zurück.
Zu diesem Zeitpunkt können Sie viele Male direkt am Rande des Orgasmus stehen und der Schwanz wird schnell hart für die nächste Runde.
Manchmal ist der Höhepunkt vieler Episoden so überwältigend, dass man ihn nicht mehr berühren muss, die steinharte Erektion hört nicht auf, der Schwanz vibriert nur.
Schließlich beginnt ein gewaltiges krampfhaftes Zucken, die Hoden spannen sich, alle Muskeln ziehen sich zusammen und reißen schließlich.
Heißes Sperma strömt und fliegt in mehreren Wellen, die Luft ist erfüllt vom dicken Geruch von Sperma.
Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die Spermien meist in der Leiste, an den Oberschenkeln und auf dem Boden.

Der deutlich messbare Unterschied dieser Intensitäten ist Länge und Menge.
Leichter Orgasmus, ca. 3 Stöße und 3-5 ml.
Bei einem starken Orgasmus kommt es zu etwa 10 Schüben oder Wellen und die Spermienmenge sinkt auf 12-15 ml.
Das Wichtigste ist, dass dieser erste leichte Orgasmus hinter der harten Arbeit steckt und das war’s.
Der Orgasmus des harten Kiiohko erforderte oft eine weitere Runde und einen neuen Orgasmus, und das ganze Set war voller Vergnügen.
Eine Beobachtung ist auch, dass das Precum oder Precum während eines heftigen Orgasmus mehrmals herausströmen kann.

Es ist noch nicht gekommen 😉

👍👍 Hyvä kuvaus runkkaamisen ja orgasmin ihanuudesta. 


Seksifoorumi-Keskustelu.fi